εφημεριδα χρηματιστηριο

Χρηματιστήριο Αθηνών

Metric Trade

Metric trade

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑEΟΕΛ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑEΟΕΛ

 Χορηγός 4 Χορηγός 5 


Ο ανανεωμένος ιστότοπός μας χαίρει μεγάλης εκτίμησης και προβολής.

 

 Απολαύστε τις θετικές επιπτώσειςπου θα έχει η καταχώρισή σας στο δημοφιλές portal μας.

Designed by

Σχεδιασμός του πόρταλ "www.sedyka.gr"

Αυτή η εξαιρετική αλλά και πανεύκολη στη χρήση της ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί από τη "medusa DvT". Η ιδέα ήταν να σχεδιαστεί ένας εύκολος τρόπος πλοήγησης για οικονομικά νέα που αφορούν στο χρηματιστηριακό γίγνεσθαι στην Ελλάδα κάνοντας χρήση ενός λιτού και απέριττου εικαστικού  και όχι των συνηθισμένων τρόπων που έχουν υιοθετηθεί από άλλες ιστοσελίδες. 

Το αποτέλεσμα είναι άρτιο αισθητικά και ευχόμαστε στα μέλη του ΣΕΔΥΚΑ αυτή η συνεργασία να είναι πολλαπλά ανταποδωτική.

Σας ευχόμαστε ευχάριστη πλοήγηση!


This website is designed by "medusa DvT" and is aiming at developing new ideas in webdesign combined with excellent user performance. The basic idea was to create an easy to work theme about the stockmarket in Greece using a simple design beyond the usual way other websites have adopted.

The result is remarkable and we wish to all members of sedyka that this partnership will turn out very profitable.

 

World market watch

 

 

Commodities charts with 2 months time interval

Monex Live Gold Price Monex Live Silver Price

Monex Live Palladium Price Monex Live Platinum Prices